est eng rus
Ettevõttest   Teenused   Tööpakkumised   Kontakt   Galerii   Tehtud tööd   Privaatsuspoliitika  
 
Heidomer OÜ
Liivalao 10, 11216 Tallinn
Tel. + 372 6722 345
Fax. + 372 6722 346
Gsm. + 372 5073 355
www.heidomer.ee
heidomer@heidomer.ee
Teenused
Sisukaart Prindi

 

Vesi ja kanalisatsioon

 • Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, remont, hooldus
 • Vee- ja kanalisatsiooni ühendused
 • Liitumispunktide ehitus ja remont
 • Kaevude ehitus ja remont
 • Sademeveesüsteemide ehitus 
 • Drenaa˛itorustikud
 • Pumplad
 • Survekanalisatsioon
 • Sanitaartehnilised tööd ja sanitaartehnika paigaldus
 • Mahutite, septikute ja biopuhastite paigaldus
 • Imb- ja filterväljakute rajamine

 

Küttesüsteemi hooldus, remont, ehitustööd

 • Katlamajade ehitus ja ehituse nõustamine
 • Katlamajade hooldus
 • Soojussõlmede paigaldus ja hooldus
 • Maasoojuspumpade ja õhk-vesi soojuspumpade paigaldus
 • Gaasikütteseadmete paigaldus, gaasitrassid
 • Vanade katlamajade kaasajastamine
 • Küttesüsteemi paigaldus ja paigaldusjärgne hooldus
 • Küttesüsteemide renoveerimine

 

Tuletõrjevee süsteemid ja sprinklersüsteemid

 • Tuletõrjeveevarustuse rajamine ja  paigaldustööd.
 • Tuletõrje- ja sprinklerpumpla ning sprinklersüsteemi ehitus
 • Sädemekustutus

 

Jahutussüsteemid

 

Kastmissüsteemid

 

Soojussõlmed

 

Katlamajad

 

 
 
Kvaliteetne kodulehekülg